Zaštita autorskih prava

Sva prava kreatora, dizajnera i proizvođača Treehana odjeće su zadržana. Kreator, dizajner i proizvođač je “TREEHANA” Tihana Todić s.p. Banja Luka. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, preprodavati ili na drugi način zloupotrebljavati bilo koji Treehana proizvod ili sam naziv brenda Treehana ili Treehana Clothing.