Izjava o konverziji valute – Currency Conversion Statement

Sva plaćanja će biti izvršena u BAM valuti. Naplaćeni iznos na računu za koji je vezana Vaša kreditna kartica se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditinih kartica.

All payments will be affected in BAM currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.