USLOVI KUPOVINE

Uslovima koji slijede u predstojećem tekstu se utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Stranice na adresi www.treehana.com mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.
Trgovac je “TREEHANA” Tihana Todić s.p. Banja Luka, a kupac je posjetilac ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili direktnom bankarskom transakcijom.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe koji se nalazi uz svaki proizvod na stranici.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu, te izvrši uplatu putem kreditnih kartica ili direktnom bankarskom transakcijom.
Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama (BAM).
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard ®Maestro ® ili Visa. Plaćanje je moguće i posredstvom online-narudžbenice i uplatom na žiro-račun, direktnom bankarskom transakcijom.
Postoji mogućnost plaćanja na 6 rata upotrebom VISA Classic ili VISA Revolving platnih kartica. Ovu opciju kupac prethodno treba da izabere u opcijama prikazanim u formularu prilikom kupovine.

NAKON POTVRĐENE NARUDŽBE

Naručeni proizvodi samo u rijetkim slučajevima nalaze se na stanju, te su odmah po narudžbi spremni za slanje. Naručena Treehana odjeća se po potrebi dizajnira, kroji, proizvodi, te zatim pakuje i šalje na adresu kupca nakon potvrđene narudžbe.

ISPORUKA

Naručeni proizvodi se prethodno proizvode, a zatim pakuju na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke, te u slučaju oštećenja da slučaj prijavi trgovcu. Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavještenje o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Trgovac se obvezuje započeti proces proizvodnje, a po završetku istoga poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje da proizvede robu i pošalje pošiljku najkasnije u roku do 10 (deset) radnih dana.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Ako kupac umjesto dostave izabere opciju ličnog preuzimanja robe, obavezuje se da će istu preuzeti najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od trenutka kada ga trgovac obavijesti o završetku procesa proizvodnje robe.

Vašu Treehana odjeću dosavljamo na adresu koju ste naznačili prilikom svoje narudžbe. Ukoliko nije drugačije definisano za određeni artikal, dostava unutar Bosne i Hercegovine za Treehana odjeću je potpuno besplatna.

Za visinu troškova dostave (poštarina) u inostranstvu (izvan Bosne i Hercegovine) provjerite cijenu izborom zemlje u koju je potrebno dostaviti Treehana odjeću prilikom odabira proizvoda u našoj web prodavnici.

Kontaktirajte nas na vama najlakši način ili putem info@treehana.com za svaku dalju podršku kada je u pitanju dostava Treehana odjeće na vašu adresu.

REKLAMACIJE

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je u potpunosti ispravan, te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.treehana.com. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici www.treehana.com ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

U slučaju neispravnosti proizvoda trgovac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju neispravnosti kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu, vratiti neispravan proizvod, nakon čega će trgovac u roku od najviše 10 (deset) radnih dana otkloniti greške i poslati kupcu natrag proizvod ili poslati potpuno novi zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo uklanjanje greške ili, ukoliko to nije moguće, zamjenski proizvod.

Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda).

U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod, a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera za dostavu ili treće osobe, trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti dodatno preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.

Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

U slučaju bilo koje vrste reklamacije, kupac je uvijek dužan obavijestiti “Treehana” Tihana Todić s.p. putem elektronske pošte na adresu info@treehana.com.